บริษัท เอ็มพาวเวอร์ริ่ง อินโนเวชั่นส์ จำกัด

เป็นบริษัทรับผลิต (OEM/ODM) ก่อตั้งเมื่อปี 2007 โดยทีมผู้บริหาร และมีทีมเภสัชกร รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ความงาม ,อาหารเสริม และการตลาด มาร่วมสนับสนุนในการทำวิจัย พัฒนาสินค้าของบริษัทตามมาตรฐานสากล รวมถึงกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการประกอบธุรกิจภายใต้แบรนด์สินค้าของคุณเอง โดยทีมการตลาด และฝ่ายขายมืออาชีพที่จะคอยดูแลคุณตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั้งประสบความสำเร็จในธุรกิจเครื่องสำอาง

Vision (วิสัยทัศน์)

บริษัท เอ็มพาวเวอร์ริ่ง อินโนเวชั่นส์ จำกัด มีเเนวคิดที่จะสร้างผลงานทางด้านงานวิจัยที่เห็นผลลัพธ์จริงสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย เเละมีความทันสมัยตลอดเวลา อีกทั้งยังมีเเนวคิดที่จะผลิตสินค้าที่มีนวัตกรรมที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพสารสกัดเดิมที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก โดยทางบริษัทจะเน้นสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพเเละความงาม

Mission (พันธกิจ)

1. วิจัยเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อให้สินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดเเละผู้บริโภค
2. พัฒนาระบบคุณภาพมาตราฐานการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีเเละเครื่องจักรที่ทันสมัยอยู่เสมอ
3. กระดับการบริการที่เป็นเลิศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจไปพร้อมๆกับลูกค้าเอาใจใส่ดูเเลลูกค้าเหมือนเป็นครอบครัวของเรา